Όροι Χρήσης

Όροι χρήσης και αγοράς προϊόντων μέσω του Διαδικτυακού Τόπου mirodato.com Ηλεκτρονικό κατάστημα προϊόντων διατροφής.

Προοίμιο

Οι παρόντες όροι (εφεξής «Όροι Χρήσης») διέπουν τη λειτουργία του διαδικτυακού τόπου υπό την ηλεκτρονική διεύθυνση mirodato.com (εφεξής «Διαδικτυακός Τόπος»), τη χρήση του από τους επισκέπτες του (εφεξής «Χρήστης»), καθώς και την αγορά προϊόντων από απόσταση μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος (εφεξής «Ηλεκτρονικό Κατάστημα»), από τους πελάτες (εφεξής «Πελάτης») της.

Χρήση του Διαδικτυακού Τόπου και του Ηλεκτρονικού Καταστήματος

2.1 Ο Διαδικτυακός Τόπος έχει δημιουργηθεί από την «ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. Μυρωδάτο» για την άσκηση ηλεκτρονικού εμπορίου.

2.2 Το Ηλεκτρονικό Κατάστημα έχει δημιουργηθεί από την «ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. Μυρωδάτο» και λειτουργεί με σκοπό την προώθηση της εμπορικής της δραστηριότητας με την προβολή των προϊόντων της (εφεξής «Προϊόντα») μέσω διαδικτύου, την παραγγελία και αγορά Προϊόντων από απόσταση από τους Πελάτες, καθώς και την αμφίδρομη επικοινωνία της «ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. Μυρωδάτο» με τους Πελάτες και τους Χρήστες για θέματα που σχετίζονται με τη δραστηριότητά της και τα Προϊόντα της και τη σχετική ενημέρωσή τους.

2.3 Η χρήση του Διαδικτυακού Τόπου αλλά και των επί μέρους στοιχείων του, όπως ενδεικτικά κειμένων, φωτογραφιών, γραφικών, εικόνων κ.λπ. (εφεξής συλλογικά «Περιεχόμενο»), καθώς και η πρόσβαση στις εκάστοτε παρεχόμενες μέσω αυτού δυνατότητες, η εκτύπωση, η αντιγραφή και η αποθήκευση (download) Περιεχομένου από τον Χρήστη και τον Πελάτη επιτρέπεται μόνον όταν εξυπηρετεί τον ως άνω εμπορικό σκοπό ή γίνεται για ενημερωτικούς σκοπούς, οπότε και θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα άρθρα 10 και 11 κατωτέρω. Οποιαδήποτε άλλη χρήση απαγορεύεται.

2.4 Από τη χρήση του Διαδικτυακού Τόπου και μόνον τεκμαίρεται ότι ο Πελάτης ή ο Χρήστης έχουν διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχθεί πλήρως και ανεπιφύλακτα τους παρόντες Όρους Χρήσης και ότι δεσμεύονται από αυτούς στο σύνολό τους. Σε περίπτωση που κάποιος Πελάτης ή Χρήστης δεν συμφωνεί με έναν ή περισσότερους όρους, οφείλει να απέχει από οποιαδήποτε χρήση του Διαδικτυακού Τόπου και τη διενέργεια οποιασδήποτε συναλλαγής μέσω αυτού.

Όροι και προϋποθέσεις αγοράς Προϊόντων από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα

3.1 Εγγραφή του Πελάτη ως μέλους του Ηλεκτρονικού Καταστήματος

α) Ο Πελάτης μπορεί να αγοράσει Προϊόντα μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος χωρίς να έχει εγγραφεί απαραίτητα και ως μέλος του. Εφόσον επιθυμεί, έχει τη δυνατότητα εγγραφής άπαξ κατά τη διαδικασία αγοράς Προϊόντος. Ο Πελάτης στην περίπτωση αυτή καταχωρεί υποχρεωτικά το ονοματεπώνυμό του, τη διεύθυνση αποστολής των Προϊόντων, την ηλεκτρονική του διεύθυνση (email) και το τηλέφωνο επικοινωνίας του.

β) Όλα τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα του Πελάτη διέπονται από την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της «ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. Μυρωδάτο».

γ) Ο Πελάτης αναλαμβάνει να επισημοποιεί τα ανωτέρα στοιχεία σε περίπτωση αλλαγής αυτών.

δ) Η «ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. Μυρωδάτο» δε θα ζητήσει ποτέ από τον Πελάτη να καταχωρήσει μέσω του Διαδικτυακού Τόπου ή να της αποστείλει μέσω email, κατά την εγγραφή του ως μέλους ή και αργότερα, στοιχεία που σχετίζονται με πιστωτικές του κάρτες, τραπεζικούς του λογαριασμούς ή εν γένει οποιοδήποτε άλλο τραπεζικό του δεδομένο, εκτός από την περίπτωση της υπαναχώρησης από την αγορά Προϊόντος που αναφέρεται στο άρθρο 3.5 κατωτέρω.

3.2 Παραγγελία και αγορά Προϊόντων

α) Ο Πελάτης, εφόσον είναι δικαιοπρακτικά ικανός κατά το ελληνικό δίκαιο και επιθυμεί να αγοράσει από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα κάποιο Προϊόν, θα το επιλέγει και θα το προσθέτει στο καλάθι αγορών του. Η περιγραφή έκαστου Προϊόντος αναγράφονται δίπλα από αυτό, όπως επίσης και η τιμή του στην οποία συμπεριλαμβάνεται και ο νόμιμος ΦΠΑ. Όταν ο Πελάτης επιλέξει όλα τα Προϊόντα που επιθυμεί να αγοράσει, θα ενημερώνεται από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα για τη συνολική αξία αυτών, το κόστος αποστολής τους, καθώς και το κόστος αντικαταβολής και μεταφορικών. Ο Πελάτης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει πληρωμή των Προϊόντων μέσω πιστωτικής κάρτας.

β) Σε περίπτωση που το Προϊόν, το οποίο επιθυμεί ο Πελάτης, έχει εξαντληθεί ή δεν υπάρχει διαθέσιμο, θα περιμένει απαντητικό email και μετά θα ολοκληρώνει την αγορά του και την πληρωμή του.

γ) Η παραγγελία του Προϊόντος και η κατάρτιση της πώλησης ολοκληρώνεται με την αποστολή από την «ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. Μυρωδάτο» ηλεκτρονικού μηνύματος (email) στον Πελάτη στο οποίο αναφέρονται το σύνολο των στοιχείων της παραγγελίας, όπως τα καταχώρησε ο Πελάτης στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα. Ο Πελάτης σε περίπτωση που επιθυμεί να αλλάξει κάποιο στοιχείο της παραγγελίας του υποχρεούται να επικοινωνήσει άμεσα με την «ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. Μυρωδάτο» αποστέλλοντας σχετικό email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@mirodato.com.

δ) Η «ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. Μυρωδάτο»  έχει το δικαίωμα να αλλάζει τις τιμές των Προϊόντων χωρίς προηγούμενη ενημέρωση των Πελατών. Σε κάθε περίπτωση η τιμή που αναφέρεται δίπλα στο Προϊόν κατά τη στιγμή παραγγελίας του από τον Πελάτη είναι η ισχύουσα για την αγορά του.

3.3 Πληρωμή Προϊόντων

α) Ο Πελάτης, ο οποίος επιλέγει ως τόπο αποστολής των Προϊόντων οποιοδήποτε σημείο εντός της Ελληνικής επικράτειας, μπορεί να επιλέξει την πληρωμή των Προϊόντων μέσω αντικαταβολής, είτε μέσω κατάθεσης σε τράπεζα είτε μέσω πιστωτικής κάρτας. Ειδικότερα, ο Πελάτης μετά την ολοκλήρωση της επιλογής των Προϊόντων, που επιθυμεί να αγοράσει, επιλέγει τη δυνατότητα «Ολοκλήρωση της Παραγγελίας» και καταχωρεί τα απαιτούμενα στοιχεία εάν δεν είναι μέλος και

  1. i) Σε περίπτωση πληρωμής με αντικαταβολή: Το Ηλεκτρονικό Κατάστημα έχει ως προεπιλογή τη μέθοδο πληρωμής με αντικαταβολή. Συνεπώς, ο Πελάτης που επιθυμεί να πληρώσει με αυτόν τον τρόπο θα επιλέξει την «Αποστολή παραγγελίας», θα καταβάλει την αξία των Προϊόντων, το κόστος αντικαταβολής, καθώς και το κόστος αποστολής τους, κατά την παραλαβή τους στον τόπο αποστολής που δήλωσε στην παραγγελία του. Η καταβολή θα γίνεται στον εκπρόσωπο της «ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. Μυρωδάτο» που θα του παραδίδει τα Προϊόντα.
  2. ii) Σε περίπτωση πληρωμής μέσω του τραπεζικού του λογαριασμού είτε της πιστωτικής ή χρεωστικής του κάρτας: Ο Πελάτης που επιθυμεί να πληρώσει με αυτόν τον τρόπο, θα εκτρέπεται στο ειδικό, ασφαλές περιβάλλον αυτής όπου και θα καταχωρεί όλα τα στοιχεία, τα οποία εκάστοτε απαιτούνται σύμφωνα με τη διαδικασία της. Η συνολική αξία των Προϊόντων, καθώς και το κόστος αποστολής τους, θα εμφανίζονται ως σύνολο στο διαδικτυακό τόπο της ανωτέρω εταιρείας αυτόματα, μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος. Μετά την έγκριση της συναλλαγής από την Πειραιώς και την ολοκλήρωση της πληρωμής, ο Πελάτης θα επιστρέφει αυτόματα στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα.

iii) Σε περίπτωση πληρωμής με πιστωτική κάρτα: Ο Πελάτης που επιθυμεί να πληρώσει με αυτόν τον τρόπο θα επιλέγει τη δυνατότητα πληρωμής μέσω Πιστωτικής Κάρτας, θα εκτρέπεται στο ειδικό, ασφαλές περιβάλλον της Τράπεζας Πειραιώς όπου και θα καταχωρεί όλα τα στοιχεία, τα οποία εκάστοτε απαιτούνται σύμφωνα με τη διαδικασία της Τράπεζας. Μετά την έγκριση της συναλλαγής από την Τράπεζα και την ολοκλήρωση της πληρωμής, ο Πελάτης θα επιστρέφει αυτόματα στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα.

3.4 Παράδοση Παραγγελίας και έξοδα αποστολής

α) Για την αποστολή των Προϊόντων, η «ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. Μυρωδάτο»  επιλέγει την ACS Courier.

β) Οι παραδόσεις γίνονται καθημερινά από τις 10:00 έως τις 14:00. Ο χρόνος παράδοσης των Προϊόντων βρίσκεται σε συνάρτηση με τον τόπο παράδοσής τους που έχει επιλέξει ο Πελάτης.

3.5 Υπαναχώρηση

α) Ο Πελάτης έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την αγορά Προϊόντος, αζημίως και χωρίς να ενημερώσει την «ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. Μυρωδάτο» για τον λόγο της υπαναχώρησης, εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του Προϊόντος. Ο Πελάτης επιβαρύνεται με τα έξοδα επιστροφής του Προϊόντος.

β) Η υπαναχώρηση από την αγορά του Προϊόντος είναι δυνατή μόνο εφόσον το Προϊόν είναι στην ίδια κατάσταση με αυτή που το παρέλαβε ο Πελάτης.

γ) Για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης, ο Πελάτης οφείλει να ενημερώσει την «ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. Μυρωδάτο» για την απόφασή του να υπαναχωρήσει από την αγορά του Προϊόντος με ξεκάθαρη δήλωση με επιστολή που θα αποστείλει είτε μέσω ταχυδρομείου στη διεύθυνση της «ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. Μυρωδάτο»  που αναγράφεται στην αρχή των παρόντων Όρων Χρήσης είτε με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@mirodato.com.

δ) Εφόσον η υπαναχώρηση ασκείται εντός της ανωτέρω προθεσμίας, η «ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. Μυρωδάτο»  θα την αποδέχεται ενημερώνοντας σχετικά τον Πελάτη.

3.6 Επιστροφή χρημάτων

α) Η επιστροφή των χρημάτων του Πελάτη σε περίπτωση υπαναχώρησης θα γίνεται αναλόγως του τρόπου που επέλεξε να πληρώσει το Προϊόν, ήτοι σε περίπτωση αντικαταβολής μέσω τραπεζικού εμβάσματος, και σε περίπτωση πληρωμής με κάρτα πίστωση στην κάρτα. Σε κάθε περίπτωση η επιστροφή των χρημάτων θα γίνεται το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία η «ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. Μυρωδάτο»  ενημερώθηκε για την απόφαση του Πελάτη να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση αγοράς του Προϊόντος και αφού ο Πελάτης έχει επιστρέψει στην «ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. Μυρωδάτο»  το Προϊόν.

β) Εάν ο Πελάτης έχει πληρώσει με αντικαταβολή, τότε στην αίτηση της υπαναχώρησης θα δηλώνει και τον τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο επιθυμεί να του κατατεθούν τα χρήματα, την τράπεζα στην οποία τηρείται ο λογαριασμός αυτού και τον αριθμό IBAN.

3.7 Ενημέρωση Πελάτη

α) Ο Πελάτης έχει τη δυνατότητα να ενημερώνεται για την πορεία της αγοράς του επικοινωνώντας με την «ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. Μυρωδάτο»  για οποιοδήποτε θέμα μέσω του τηλεφωνικού αριθμού 25410 51977 ή μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@mirodato.com.

β)Η «ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. Μυρωδάτο»  θα επικοινωνεί με τον Πελάτη στη δηλωθείσα από αυτόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή και στον τηλεφωνικό του αριθμό. Ο Πελάτης υποχρεούται να ενημερώνει το Ηλεκτρονικό Κατάστημα σε περίπτωση αλλαγής ηλεκτρονικής διεύθυνσης ή τηλεφώνου.

Ευθύνη «ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. Μυρωδάτο»

4.1 Η «ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. Μυρωδάτο»  δεν ευθύνεται για καθυστέρηση ή αδυναμία εκτέλεσης της αποστολής Προϊόντων οφειλόμενη σε γεγονότα ανωτέρας βίας, όπως ενδεικτικά απεργία των μέσων μεταφοράς κλπ. Η «ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. Μυρωδάτο»  σε κάθε τέτοια περίπτωση δικαιούται παράταση για την υλοποίηση των υποχρεώσεων της δυνάμει της παρούσας.

4.2 Η «ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. Μυρωδάτο»  ευθύνεται για την παράδοση του Προϊόντος με τις συνομολογημένες ιδιότητες και χωρίς πραγματικά ελαττώματα, ωστόσο δεν φέρουν ευθύνη για την επιλογή των Προϊόντων για τα οποία ο Πελάτης παραμένει μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος.

4.3 Η «ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. Μυρωδάτο»  έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, όπως αυτά επιβάλλονται από την συνήθη πρακτική, για την υψηλού επιπέδου ασφάλεια και προστασία αποκλειστικά και μόνο του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, του Διαδικτυακού Τόπου και των δικών της συστημάτων, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να αναβαθμίζει τα συστήματα προστασίας της και να διαθέτει αντιβιοτικά προγράμματα. Η «ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. Μυρωδάτο» , δεδομένης της φύσης του Διαδικτύου, δεν εγγυάται τη μη ύπαρξη ιών και δε φέρει ευθύνη σε περίπτωση ζημίας του εξοπλισμού, του λογισμικού, των αρχείων ή άλλης ζημίας του Χρήστη ή του Πελάτη, η οποία προκαλείται από ιό.

4.4 Για την ασφάλεια των συναλλαγών μέσω Πιστωτικής Κάρτας, η «ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. Μυρωδάτο»  ουδεμία ευθύνη φέρει καθώς όλες οι συναλλαγές πραγματοποιούνται σε ασφαλές περιβάλλον της Τράπεζας, όπου ο Πελάτης καταχωρεί τα στοιχεία της κάρτας του.

4.5 Η «ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. Μυρωδάτο» , οι διαχειριστές της, καθώς και οι εργαζόμενοι και τυχόν συνεργάτες της δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε ζημία υποστεί Χρήστης, Πελάτης ή και τρίτος από παράνομη και αθέμιτη χρήση του Διαδικτυακού Τόπου από Χρήστη ή Πελάτη, κατά παράβαση των αναφερομένων στους παρόντες Όρους Χρήσης ή την ισχύουσα νομοθεσία.

Ευθύνη του Χρήστη και του Πελάτη

5.1 Ο Χρήστης και ο Πελάτης χρησιμοποιούν τον Διαδικτυακό Τόπο με δική τους ευθύνη, σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης και τις εκάστοτε οδηγίες της «ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. Μυρωδάτο»  που αναρτώνται στον Διαδικτυακό Τόπο, αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς που αναφέρονται στο άρθρο 2 των παρόντων Όρων Χρήσης. Οποιαδήποτε άλλη χρήση του Διαδικτυακού Τόπου απαγορεύεται. Ο Χρήστης και ο Πελάτης υποχρεούνται, ιδίως, να απέχουν από χρήση του Διαδικτυακού Τόπου με σκοπό:

α) Τη συλλογή, επεξεργασία ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων Πελατών του Ηλεκτρονικού Καταστήματος.

β) Την αποστολή με email, τη δημοσίευση ή την εν γένει μετάδοση με οποιονδήποτε τρόπο υλικού που είναι παράνομο και παραβιάζει δικαιώματα τρίτων.

5.2 Ο Πελάτης σε περίπτωση πληρωμής των Προϊόντων μέσω Πιστωτικής Κάρτας για την πληρωμή των Προϊόντων υποχρεούται να χρησιμοποιεί αποκλειστικά και μόνο κάρτα, η οποία έχει εκδοθεί στο όνομά του ή δικό του τραπεζικό λογαριασμό. Η «ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. Μυρωδάτο»  ουδεμία ευθύνη φέρει σε αντίθετη περίπτωση.

5.3 Ο Χρήστης και ο Πελάτης υποχρεούνται να έχουν εγκαταστήσει στον ηλεκτρονικό τους υπολογιστή τις τελευταίες ενημερωμένες εκδόσεις προγραμμάτων, λειτουργικών συστημάτων, εκδόσεις αντιβιοτικών προγραμμάτων και συναφών προγραμμάτων προστασίας δεδομένων και ηλεκτρονικών υπολογιστών (antivirus programs, antispywear, firewalls κλπ.).

5.4 Ο Χρήστης και ο Πελάτης ευθύνονται για οποιαδήποτε ζημία υποστεί η «ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. Μυρωδάτο»  , η οποία οφείλεται σε πράξεις ή παραλείψεις τους, καθώς και σε οποιαδήποτε παράνομη, αντισυμβατική ή/και αθέμιτη ενέργειά τους κατά τη χρήση του Διαδικτυακού Τόπου.

Δικαιώματα Καταναλωτή

Οι παρόντες Όροι Χρήσης δεν επηρεάζουν οποιοδήποτε δικαίωμα του Πελάτη, το οποίο απορρέει από την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας καταναλωτών.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

7.1 Όπως αναφέρονται αναλυτικά οι όροι της πολιτικής απορρήτου στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://mirodato.com/privacy-policy/

Τροποποιήσεις – Διακοπή Λειτουργίας

8.1 Η «ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. Μυρωδάτο»  δικαιούται να τροποποιεί τους Όρους Χρήσης, στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας, και να αναρτούν το τροποποιημένο κείμενο στον Διαδικτυακό Τόπο. Οι τροποποιήσεις αυτές θα ισχύουν για αγορές Προϊόντων μεταγενέστερες της ανάρτησής τους στο Διαδικτυακό Τόπο. Η χρήση του Διαδικτυακού Τόπου από τον Χρήστη και τον Πελάτη μετά την τροποποίηση των Όρων Χρήσης συνεπάγεται αποδοχή των τροποποιήσεων τους.

8.2 Η «ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. Μυρωδάτο»  δικαιούται να τροποποιεί το Περιεχόμενο του Διαδικτυακού Τόπου, να προσθέτει ή αφαιρεί Προϊόντα, πληροφορίες και στοιχεία και να διακόπτουν προσωρινά ή μόνιμα τη λειτουργία του, όταν το θεωρούν αναγκαίο ή συνετό.

8.3 O Χρήστης ενημερώνεται μέσω των οικείων ιστοσελίδων του Διαδικτυακού Τόπου για οποιαδήποτε τροποποίηση και προσωρινή ή μόνιμη διακοπή της λειτουργίας του Διαδικτυακού Τόπου.

Επιβαρύνσεις Χρήστη και Πελάτη

Η πρόσβαση του Χρήστη και του Πελάτη στον Διαδικτυακό Τόπο, η πλοήγησή του σε αυτόν, η χρήση του Περιεχομένου του και η αποστολή παραγγελιών για την αγορά Προϊόντων μέσω αυτού είναι άνευ χρέωσης. Εντούτοις, ο Χρήστης και ο Πελάτης επιβαρύνονται με τη δαπάνη σύνδεσής τους με το

Διαδίκτυο.

Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

10.1 Η χρήση του Διαδικτυακού Τόπου και του Περιεχομένου αυτού από τον Χρήστη και τον Πελάτη δεν δημιουργεί οποιασδήποτε μορφής δικαίωμα υπέρ αυτών επί των σχεδίων των Προϊόντων, των έργων, των στοιχείων και των υλικών φορέων στα οποία ενσωματώνονται δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της «ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. Μυρωδάτο»  ή τυχόν τρίτων, και τα οποία είναι προσβάσιμα μέσω του Διαδικτυακού Τόπου.

10.2 Οποιαδήποτε χρήση του Διαδικτυακού Τόπου ή Περιεχομένου του από Χρήστη, Πελάτη ή και τρίτους με σκοπό το κέρδος απαγορεύεται, όπως ενδεικτικά:

α) Αναμετάδοση, δημοσίευση, διασκευή, θέση σε κυκλοφορία, παρουσίαση στο κοινό, διαγραφή, εκτύπωση, αντιγραφή και αποθήκευση (download) Περιεχομένου.

β) Η αναπαραγωγή του Διαδικτυακού Τόπου για εμπορικούς σκοπούς.

10.3 Απαγορεύεται, επίσης, η απομίμηση ή παραποίηση του Διαδικτυακού Τόπου ή Περιεχομένου του, με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή άλλως, σε οποιαδήποτε μορφή και με οποιοδήποτε μέσο. Ιδίως απαγορεύεται στο Χρήστη:

α) Η εξαγωγή ή η επαναχρησιμοποίηση του συνόλου ή ουσιώδους μέρους της βάσης δεδομένων του Διαδικτυακού Τόπου. Ο Χρήστης δεδομένων δεν επιτρέπεται να εκτελεί πράξεις που έρχονται σε σύγκρουση με την κανονική εκμετάλλευση της βάσης αυτής ή θίγουν αδικαιολόγητα τα νόμιμα συμφέροντα του δικαιούχου της και να προξενεί ζημία στους δικαιούχους του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας ή των συγγενικών δικαιωμάτων για τα έργα που περιέχονται στη βάση δεδομένων.

β) Η διενέργεια οποιασδήποτε πράξης, η οποία έχει ως σκοπό την αποσυμπίληση (reverse engineering) ή την ανακατασκευή του πηγαίου κώδικα του λογισμικού του Διαδικτυακού Τόπου ή τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβασή του σε οποιαδήποτε λογισμικό, σύστημα, μεμονωμένο υπολογιστή ή δίκτυο υπολογιστών ή/και αρχείο της «ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. Μυρωδάτο»  ή την επίθεση (hacking) στον Διαδικτυακό Τόπο και εν γένει στα συστήματα αυτών, καθ΄ οιονδήποτε τρόπο όπως ενδεικτικά με τη χρήση μηχανικών μέσων ή αυτοματοποιημένων μεθόδων.

γ) Η εξουδετέρωση τυχόν τεχνολογικών μέτρων που έχουν τεθεί για να εμποδίσουν πράξεις που δεν έχουν επιτραπεί από την «ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. Μυρωδάτο» , η οποία (εξουδετέρωση) πραγματοποιείται εν γνώσει του Χρήστη ή όταν υπάρχουν βάσιμοι λόγοι ότι αυτός γνωρίζει τα αποτελέσματα της πράξης του.

δ) Η παραποίηση ή απομίμηση του σήματος, της επωνυμίας και των λοιπών διακριτικών γνωρισμάτων της «ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. Μυρωδάτο»  ή και τρίτων, τα οποία δημοσιεύονται στον Διαδικτυακό Τόπο, καθώς και των σχεδίων Προϊόντων της «ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. Μυρωδάτο»  . Η εμφάνιση διακριτικού γνωρίσματος στον Διαδικτυακό Τόπο δεν δύναται να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης του διακριτικού γνωρίσματος προς τον Χρήστη.

ε) Η αφαίρεση ή τροποποίηση των Όρων Χρήσης ή οποιουδήποτε άλλου κειμένου σε ηλεκτρονική μορφή, το οποίο είναι αναρτημένο στο Διαδικτυακό Τόπο και ιδίως αφορά στην προστασία, τη χρήση ή τον δικαιούχο δικαιώματος βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας, είτε ο Χρήστης παρουσιάζει στο κοινό το μέρος ή το σύνολο του Διαδικτυακού Τόπου είτε όχι.

10.4 Σε κάθε περίπτωση προσβολής ή επαπειλούμενης προσβολής της βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας ή του συγγενικού δικαιώματος, συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος ειδικής φύσης του κατασκευαστή της βάσης δεδομένων, της «ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. Μυρωδάτο»  καθώς και τρίτων, τα ανωτέρω πρόσωπα δύνανται κατά περίπτωση να αξιώσουν την επιβολή αστικών, διοικητικών και ποινικών κυρώσεων κατά του προσώπου που προσέβαλε ή πρόκειται να προσβάλλει τα ανωτέρω δικαιώματα, σύμφωνα με όσα ο νόμος ορίζει.

Φωτογραφίες

Ειδικά, η δημοσίευση από οποιονδήποτε τρίτο σε άλλα μέσα, ηλεκτρονικά ή έντυπα, φωτογραφιών του Ηλεκτρονικού Καταστήματος επιτρέπεται υπό τον όρο ότι δεν χρησιμοποιούνται με σκοπό το κέρδος, δεν αλλοιώνονται, δεν παραποιούνται και αναφέρουν πάντοτε την πηγή προέλευσής τους (www.mirodato.com).

Σύνδεσμοι

12.1 Η «ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. Μυρωδάτο»  ενδέχεται κατά διαστήματα να αναρτά στον Διαδικτυακό Τόπο συνδέσμους οι οποίοι οδηγούν σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων, και ιδίως μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Η «ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. Μυρωδάτο»  δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο των διαδικτυακών αυτών τόπων, καθώς δεν προβαίνουν σε οποιοδήποτε έλεγχο αυτών και δεν διατηρούν οποιαδήποτε σχέση με τους ιδιοκτήτες τους. Η «ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. Μυρωδάτο»  δεν παρέχει εγγύηση στους Χρήστες ως προς την ποιότητα ή την ορθότητα των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτούς.

12.2 Η παραπομπή στον Διαδικτυακό Τόπο με τη χρήση συνδέσμων αναρτημένων σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων απαγορεύεται χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της «ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. Μυρωδάτο» .

Εφαρμοστέο δίκαιο – Δωσιδικία

Οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Ξάνθης. Σε περίπτωση που ο Χρήστης ή ο Πελάτης χρησιμοποιούν τον Διαδικτυακό Τόπο από άλλη χώρα, υποχρεούνται να τηρούν και τη νομοθεσία της χώρας αυτής.